Accessible Tug-Of-War

Besenrein Makes Everything Better.

Hoppa på

Jag har ingenting emot att ta på mig ansvar, snarare så kan jag tycka att det är rätt så skönt i och med att man då verkligen kan se till att bidra med något till ens arbete. Den utbildning som jag nu kommer att få gå i gäller utrymningssäkerhet, vilket nog är en följd av att jag har sagt till en hel del om att vi måste förbättra säkerheten på företaget. Det är klart viktigt att man har bra dörrar som man enkelt kan öppna om det skulle vara så att man snabbt behöver ta sig ut ur fastigheten, vid en brand eller så. Vi kommer att få riktigt bra flyktvägar efter det att jag har gått klart den här utbildningen, jag kommer att lyssna noga.